Diepte Meditatie lerarenopleiding

Opleiding Diepte Meditatie leraar

Er is een toenemende vraag in de samenleving naar goed opgeleide meditatie leraren.

Meditatie wordt steeds meer gemeengoed, en het nut van meditatie wordt steeds meer erkend. Er is immers nu zoveel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar meditatie, dat de resultaten niet alleen gebaseerd zijn op de persoonlijke subjectieve  ervaringen, maar zijn ook meer en meer wetenschappelijk onderbouwd. De Diepte Meditatie cursus is een zeer effectieve en gestructureerde cursus, die op overzichtelijke wijze alle in's en outs van het meditatie proces behandelt.

Vele mensen ervaren de voordelen van regelmatig mediteren. Sommige mensen krijgen op basis van hun ervaringen en interesse inspiratie om dit door te willen geven en meditatieleraar te willen worden.

 

De afronding van de eerste leraren meditatie opleiding.

 

 

De mogelijkheid om de opleiding tot leraar Diepte Meditatie [DM] te volgen bestaat sinds 2003. Deze opleiding is vorm gegeven door Hilda Postema. Zij is inmiddels 40 jaar lang actief als meditatie leraar, eerst als leraar Transcendente Meditatie. In 2002 heeft zij de organisatie opgericht [T]DM Meditatie Nederland.

 

De opleiding is gestructureerd in 11 modulen en duurt ongeveer 2 jaar. Een vereiste om deel te nemen aan de opleiding is, dat je minimaal een half jaar Diepte Meditatie, of Transcendente Diepte Meditatie, of Transcendente Meditatie beoefent. De tijdstippen waarop de opleiding sessies worden vastgesteld, zijn in onderling overleg. Er wordt veel inzet van je verwacht, wat thuis studie aangaat. Er zit veel leerwerk in de opleiding, want het hebben van een idee over hoe je een cursist kunt begeleiden, is nog wat anders als de specifieke uitvoering.  Bij voorkeur wordt de opleiding gevolgd door minimaal 2 deelnemers, maar kan ook op individuele basis gevolgd worden.

Een onderdeel van de opleiding zijn interne weekenden, waarin je zelf intensief mediteert, en vaardigheden leert die je nodig hebt als leraar. 

De kosten van de opleiding:

De kosten van de opleiding bedragen €8500. Dit is inclusief verblijfkosten voor de interne weekenden, inclusief lunches op de opleidingsdagen, en exclusief boeken die je bestudeert. 

Bij elke module leer je een vaardigheid die je vervolgens, in eerste instantie onder supervisie, in de praktijk brengt. Het is met name een praktijk gerichte opleiding. Echter, ruime ervaring met meditatie kan bij de leraar natuurlijk niet ontbreken. Er zijn verschillende onderdelen tijdens de opleiding waarop je de meditatie ervaring verdiept. Ook wordt er veel aandacht besteed van de principes, wetmatigheden, waarop de werking van meditatie is gebaseerd.

Vanaf het begin van de opleiding begin je praktische vaardigheden te beoefenen, zoals het kunnen geven van een introductie lezing over meditatie. Hoe zet je een meditatiecursus in de 'markt',  hoe maak je jezelf kenbaar als meditatieleraar?

 

Het eerste jaar van de opleiding wordt ook de algemene kennis over meditatie  bestudeerd. Er  wordt veel aandacht gegeven om mensen te begeleiden in hun meditatie processen om van doen naar niet doen te gaan.  Elke mogelijke meditatie ervaring is in deze opleiding in beeld gebracht, en wordt er aangegeven hoe je de cursist kunt begeleiden. 

Het begeleiden van de cursist in het meditatie proces is een belangrijk onderdeel van de opleiding.  Alle modulen van de opleiding zijn uitgebreid en gedetailleerd beschreven in de diverse manuals die je tijdens de opleiding ontvangt.

Je leert ook begeleide meditaties te geven, waarbij het gebruik van klankschalen een belangrijke ingang is om mensen uit de mentale laag te halen. Het kunnen geven van begeleide meditaties is belangrijk om uitgebreide groepsmeditaties te kunnen begeleiden. 

Een onderdeel van het geven van meditatiecursussen is mensen in het meditatie proces te kunnen begeleiden. Zodra mensen tot rust komen, gaat het fysieke lichaam reageren. Er kan een ontstressing plaats gaan vinden, met allerlei bijverschijnselen. Er kunnen op basis van deze ontstressing emotionele reacties plaats vinden. Het is van groot belang dat de leraar dit herkent, en kan begeleiden.

Ook het proces van Transcenderen moet bij het geven van de Diepte meditatiecursus goed begeleid worden. Met het proces van Transcenderen wordt bedoelt, dat er tijdens de meditatie bewustzijnsverruiming kan optreden, met specifieke ervaringen en specifieke uitwerkingen. 

Voor de leraar is het van belang alle details in het meditatieproces scherp in beeld te hebben, te kunnen herkennen en te kunnen begeleiden.

 

In het tweede jaar vind de specialisatie naar het kunnen geven van een Diepte Meditatie cursus plaats. Diepte Meditatie is een specifieke vorm van mediteren met specifieke aanwijzingen. De cursus bestaat uit vier sessies,  het vereist veel kennis en inzicht van de leraar om deze te kunnen geven.

Van de aspirant leraar wordt verwacht dat deze dagelijks mediteert. 

Hilda Postema aan het woord:

Op 15 jarige leeftijd bezocht ik een lezing over meditatie, Transcendente Meditatie. Ik besloot gelijk dat ik zelf ook meditatie leraar wilde worden en startte op 17 jarige leeftijd de opleiding, die zich overigens heeft uitgestrekt over een aantal jaren. Voor mij was het duidelijk dat meditatie een behoefte is in veel mensen. Als mens ben je niet compleet als je jezelf alleen kent als actief persoon. Er zijn ook andere belevingen van onszelf mogelijk. Het ondergaan van de weldadige stilte, rust, hoe je het maar wilt noemen, is wezenlijk voor onze ontwikkeling als mens.

De samenleving verandert als voldoende mensen regelmatig gaan mediteren. In de eerste instantie was ik als meditatie leraar een “overtuiger”. Ik wilde zo graag dat iedereen zou gaan mediteren………… Gelukkig ben ik wijzer geworden in de loop der jaren, en zie ik mezelf nu als een “informeerder”

Ik ben ongeveer 20 jaar full time actief geweest als leraar Transcendente Meditatie, maar de organisatie ging steeds meer als een keurslijf aanvoelen en begon sektarische trekken te vertonen. Ik voelde mij er niet meer in thuis, en heb samen met mijn partner en collega Pieter Post een nieuwe organisatie opgezet voor het verspreiden van Diepte Meditatie.

Als je belangstelling voor het volgen van de opleiding kan je contact met mij opnemen via hildapostema@chello.nl of bellen naar het Centrum voor Meditatieve ontspanning,

telefoon nummer: 0320-219204

meditatie-lerarenopleiding.jpg